Przeglądy budowlane Rzeszów Przegląd, Powiat Rzeszowski Kontrole okresowe stanu technicznego przeprowadzamy silidnie i fachowo.35-959 Rzezczypospolitej 15 Prowadzimy książki obiektów budowlanych w miejscowości Rzeszów. Przeglądy roczne Rzeszów, pięcioletnie kontrole okresowe nieruchomości, oceny techniczne budynkó Rzeszów, ekspertyzy Józef Górka starostwo@powiat.rzeszow.pl starostwo@powiat.rzeszow.pl podkarpackie 17 8671964

                          Przeglądy Okresowe Budynków

Szanowni Państwo !

Nasza strona o przeglądach obiektów budowlanych jest dla wszystkich właścicieli i zarządców nieruchomości na których ciąży odpowiedzialność dopilnowania aby budynek miał cały komplet aktualnych protokołów z obowiązkowych kontroli.

Wszystkie zlecane nam kontrole okresowe wykonywane są przez doświaczonych inspektorów mających pełne uprawnienia budowlane.

Poza przeglądami ogólnobudowlanymi wykonujemy również przeglądy instalacji sanitarnych, elektrycznych, wentylacji oraz kotłów grzwczych.

Wykonujemy okresowe przeglądy  w zakresie :

  • Przeglądy budowlane półroczne Rzeszów
     do 30 listopada przed okresem zimowym
     do 31 maja po okresie zimowym
  • Przeglądy budowlane roczne Rzeszów
  • Przeglądy budowlane  5-letnie Rzeszów
  • Przeglądy instalacji sanitarnych Rzeszów
  • Przeglądy instalacji elektrycznej tzw. pomiary elektryczne Rzeszów

Do chwili obecnej wykonaliśmy kilkaset kontroli okresowych budynków i ich instalacji dla obiektów mieszkalnych, przemysławych, usługowych i magazynowych.

Gwarantujemy konkurencyjne ceny i wysoką jakość usług.

Zapraszamy dowspółpracy !

Przegląd budowlany Rzeszów
kontrole techniczne budynków Rzeszów

Kontrole okresowe budynków Przeglady budowlane Powiat Rzeszów Portal Rzeszów Miasto Rzeszów Przeglądy techniczne Rzeszów Budowlane Obowiązkowe kontrole budowlane Stan techniczny budynku Najwyższe budynki Przegląd i kontorla Budynku